هاتف بی صدا

هاتفی گویدکه برخیزیدازاین خواب گران

هاتف بی صدا

هاتفی گویدکه برخیزیدازاین خواب گران

هاتف بی صدا

افتادن در دام صید تو عجب صفایی دارد

کلمات کلیدی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عشق» ثبت شده است

دل نوشته های یک دل(1)

                                                                            

دل نوشته را باید از دل نوشت.دل یا همان قلب یا سینه یا... .دلم می خواهد تا این بار از خودش بنویسد.

آری هر بار دل از چیزهای مختلف می گفت و می نوشت؛از عشق،از دوست،از آرزو هاو... اما این بار می خواهد از خودش بنویسد.

اسم:دل _مرا با نامهای قلب،سینهو... هم میشناسند وصدا میزنند.

محل زندگی:پشت میله های قفسه سینه، سمت چپ.

شغل:محل جمع آوری محبتها وعشق ها وخواسته ها ومحرّک به سوی آنها.

توضیحات: