هاتف بی صدا

هاتفی گویدکه برخیزیدازاین خواب گران

هاتف بی صدا

هاتفی گویدکه برخیزیدازاین خواب گران

هاتف بی صدا

افتادن در دام صید تو عجب صفایی دارد

کلمات کلیدی

۱ مطلب با موضوع «فرهنگی(تربیتی)» ثبت شده است

اردوی جهادی=اردوی آدم سازی

نگاهی به گذشته و حال خود می اندازم،نگاهی به مردم عادی می اندازم و نگاهی به بندگان مخلص خدا.انگار همه چیزمان شبیه هم است.همگی گرسنه و تشنه می شویم ،با سختی ها دست و پنجه نرم می کنیم ،مریض می شویم ،خوشحال و ناراحت می شویم.