هاتف بی صدا

هاتفی گویدکه برخیزیدازاین خواب گران

هاتف بی صدا

هاتفی گویدکه برخیزیدازاین خواب گران

هاتف بی صدا

افتادن در دام صید تو عجب صفایی دارد

کلمات کلیدی

۱ مطلب با موضوع «زندگان تاریخ» ثبت شده است

پربازدیدترین نوشته

 

از وقتی شروع به وبلاگ نویسی کردم مدام به دنبال راهی بودم تا نوشته هایم پر بازدید باشند؛متن ادبی باشد،موزون باشد،کوتاه باشد،جملات و کلمات زیبا و خوش آهنگ انتخاب شود،تعابیر نو به کار رود و نهایتا دارای قلم جذابی باشد.